Evde pansuman yaptırma ve yara bakımı - Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Hemşirelik Hizmetleri

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Evde pansuman yaptırma ve yara bakımı

HİZMETLERİMİZ


Pansuman Nedir: Yaralı her çeşit dış etken­lerden ve mikropla bulaşma sonucu iltihaplanmadan koruyan, yara­dan gelen kan ve cerahat gibi sıvıla­rı emen, gerektiğinde yara üzerine ve etrafına basınç uygulanmasını sağlayan ve bazı ilâçların yara üzerine uygulanmasını kolaylaştı­ran çeşitli mikropsuz (steril) materyallere pansuman mater­yali ve yapılan bu yara bakımı­na da "pansuman" denir.

Pansumanın Amacı: Pansuman çeşit­li amaçlarla yapılır. Çoğu kez vücut dışında kanama olan yaralarda kanamaların durdurul­ması, yara üzerine kuru bir pansumanın (pansuman materyali) konup el­le basınç yapılması ya da sargı bezi ile sıkıca sarılıp basınç uygula­ması ile sağlanır. Bu işleme “basınçlı pansuman” de­nir. Yara yüzeyinden ya da deriden cerahat ve kan gele­bilir. Vücudun bir yerindeki apse vücut yüzeyine açılmış olabilir. Bu durumlarda ya­ra yüzeyine konan pansuman bunları emer yaradan uzak­laştırır. Pansuman, yara­yı dış etkilerden koruduğu gibi hastanın elbi­se ve yatak çarşaflarının da kirlenmesi­nin önüne geçer. Yine pansuman ile ya­ra üzerine ilâç uygulanması kolay olmakta­dır. Yanık yerin uy­gun bir pansumanla örtülmesi sonucu hava ile ilişkisi kesil­diğinden ağrı çok olmaz serum denen kan sıvısının kaybı azalır. Yanık yeri­ni dışarıdan gelen mikroplarla bulaşması sonucu iltihaplanması ön­lenmiş olur. Gerek yumu­şak pansuman gerekse alçı ya da benzeri tespit malzeme­si ile vücudun o bölgesini dinlendir­mek imkânı da vardır. Sıcak ya da soğuk pansuman uygu­lanabilir. Yara olmasını önleyi­ci olarak kullanılabilir. Özellikle ayakkabı vurması sonucu olan yaraların olması­nı önlemek ve tedavi için yumuşak sünger yapısın­da yapışkan tabakalar kullanılır.

Pansuman Çeşitleri:
A- Yapılan pansumanın özelliğine göre üç çeşit pansu­man vardır.
1- Koruyucu Pansuman: Yarayı dış ortam­dan korumak için yapılır. Genellikle yarada akıntı veya kanama yoktur. Dışarıdan yara içine mikropların gir­mesi önlenir.
2- Emici Pansuman: Yara­dan gelen akıntının emilmesini sağ­layan pansumandır.
3- Basınçlı Pansuman: Yaradan gelen kanamayı durdur­mak, yarada ve etrafındaki şişliği azaltmak, yara tabaka­larının birbiri üzeri­ne iyice oturmasını sağlayarak daha çabuk iyi olması­nı sağlamak amacı ile uygulanan pansuman­dır.
B- Nemlilik derecesine göre iki çeşit pansuman var­dır.
1- Kuru Pansuman: Pansuman materyali yara üzeri­ne kuru olarak uygulanır. Çoğu kez koruyucu pansuman ola­rak kullanılır.
2- Yaş Pansuman: Bu pansuman özellikle iltihaplı yaralarda çok etkilidir. Yaranın üzeri örtülmez açıkta kalırsa, üzerinde kuru bir yara kabuğu olur. Yara yüze­yi kuruyunca burada bulunan ince kan damarları da za­rar görür. Yaş pansuman ile yaradan akıntının emil­mesi daha kolay olur. Ayrıca yaş pansuman yara üzeri­nin kabuk olmasını önleyerek nemli ortamda yara kenarların­daki ve yara üzerindeki hücrelerin çoğa­larak çabuk yara yüzeyini örtmesini sağlar.
C- Yara yüzeyinin pansu­man ile örtülüp örtülmediğine göre i­ki çeşit pansuman vardır.
1- Açık Pansuman: Burada yara yüze­yi açıkta bırakılır. Pansuman örtülmez. Bu yöntemle yara üzerin­de yara kabuğu olur. Yaranın iyileşme­si yaranın pansumanla örtülmesi­ne göre yavaş olur.
2- Kapalı Pansuman: Burada yara bir pansumanla ör­tülür. 
İçeriğe dön | Ana menüye dön